Əlaqə

Qəzet 1994-cü ildə Mətbuat və İnformasiya Nazirliyndə qeydiyyata alınıb.
Qeydiyyat N: 525. Yenidən 1995-ci ildə qeydiyyata alınıb: N:173
Qəzetin təsisçisi: Redaksiyanın jurnalist kollektivi və Füzuli Əfqanoğludur

Baş redaktor: Füzuli Əfqanoğlu

Baş redaktorun müavini:

Şöbə redaktoru: Telman Bağırov
Məsul katib — dizayner: Elvin İsmayılzadə,
Operator: Mehriban İsmayılova

əməkdaşlar:  Qabil(İntiqam İlyasoğlu) Rzayev, Samir Cavadov, Xurşud Xeyirov, Nəsibəli Mayılov

IT & WEB administrator: Rufan Qasımzadə

Bank rekvizitləri: Kapital Bank ASC Nəsimi filialı

Filialın kodu: 200112

VÖEN: 9900003611

SWIFT kod: AIIBAZ2X

Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944

HAKİMİYYƏT qəzeti: AZ67AIIB400600194409409430111

VÖEN: 1400875811

Qəzet həftədə 1 dəfə dərc edilir