Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

24.02.2020 Off By admin
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında” 2018-ci il 25 may tarixli 95 nömrəli Fərmanında və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 2019-cu il 30 may tarixli 1212 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 may tarixli 95 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5, maddə 963; 2019, № 3, maddə 415) 4-cü hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4. Xidmətdə təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:

4.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə:

4.1.1. bu Fərmanın 4.2-ci və 4.3-cü bəndlərində qeyd edilənlər istisna olunmaqla, “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli;

4.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə:

4.2.1. Xidmətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) və aidiyyəti şəxslə dəyəri Xidmətin aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanmasına razılıq verilməsi;

4.3. Xidmətə:

4.3.1. inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

4.3.2. işçilərin əməkhaqlarının (o cümlədən əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin) təsdiqi.”.

2. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 30 may tarixli 1212 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə 932) 1-ci hissəsində “Vergilər Nazirliyi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 fevral 2020-ci il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 7 (I kitab), maddə 1501, № 11, maddə 2275; 2019, № 6, maddə 1049) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.2.2-ci yarımbəndə “tənzimləməni və” sözlərindən sonra “qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl edilməsinə” sözləri əlavə edilsin.

2. 3.1.16-1-ci yarımbənddə “maliyyələşdirilməsi” sözü “maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 3.1.32-ci və 3.2.19-cu yarımbəndlərdə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları” sözləri “Xidmətin Nizamnaməsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 4.3-cü bəndin ikinci cümləsində “İdarə Heyəti sədrindən” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat nazirinin müavini ─ İdarə Heyətinin sədrindən (bundan sonra ─ İdarə Heyətinin sədri)” sözləri ilə əvəz edilsin, üçüncü cümləsinə “müavinlərini” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat nazirinin təqdimatı ilə” sözləri əlavə edilsin.

5. 4.5.1-ci yarımbəndə “istiqamətlərini” sözündən sonra “, strateji məqsədlərini və planlarını” sözləri əlavə edilsin.

6. 4.5.2-ci yarımbənddə “Prezidentinə” sözü “İqtisadiyyat Nazirliyinə (bundan sonra – Nazirlik)” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Aşağıdakı məzmunda 4.5.4-1-ci və 4.5.4-2-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.5.4-1. Xidmətin strateji məqsədlərinin və planlarının, habelə büdcəsinin icrasına nəzarət edir;

4.5.4-2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Xidmətin idarə, filial və nümayəndəliklərinin yaradılması barədə qərar qəbul edir;”.

8. 4.5.7-ci yarımbənddə “müəyyən edilmiş əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını” sözləri “Xidmətin maliyyə planlaşdırılmasını və büdcəsini” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. 4.5.9-cu yarımbənddə “qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir və onların” sözləri “Qanunun 17-1-ci maddəsinin tələblərini nəzərə almaqla Nazirliyin müəyyən etdiyi qayda və şərtlərinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 4.5.10-cu yarımbənddə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin” sözləri “Nazirliyin” sözü ilə əvəz edilsin.

11. 4.5.12-ci yarımbənd ləğv edilsin.

12. 4.5.13-cü yarımbəndə “kənar auditorun” sözlərindən əvvəl “Xidmətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi üçün təyin edilmiş” sözləri əlavə edilsin.

13. 4.5.14-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 4.5.15-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“4.5.15. İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün digər məsələlər barədə qərar qəbul edir.”.

14. 4.6-cı bəndə aşağıdakı məzmunda səkkizinci, doqquzuncu və onuncu cümlələr əlavə edilsin:

“İdarə Heyətinin üzvlərinə iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa azı 3 iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə edilməklə yazılı məlumat verilir. İclasın gündəliyinə İdarə Heyətinin hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları haqqında ətraflı məlumat verməli, həmin məsələnin müzakirəsində və ona dair səsvermədə iştirak etməməlidir. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə, bütün iştirakçı üzvlərin razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, qərar qəbul edilə bilməz.”.

15. 4.7.1-ci yarımbəndə “təşkil edir və” sözlərindən sonra “ona nəzarət edir, habelə” sözləri əlavə edilsin.

16. 4.7.3-cü yarımbəndə “iştirak edir,” sözlərindən sonra “qanunvericiliklə” sözü əlavə edilsin.

17. Aşağıdakı məzmunda 4.7.12-1 – 4.7.12-3-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.7.12-1. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin Aparatının strukturunu, ştat cədvəlini, işçilərinin əməkhaqlarını (o cümlədən əməkhaqqına əlavələri, mükafatları və digər ödənişləri) və xərclər smetasını təsdiq edir;

4.7.12-2. Xidmət işçilərinin əməkhaqlarının, əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil edir;

4.7.12-3. Xidmətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi üçün kənar auditoru təyin edir və audit hesabatını qəbul edir;”.

18. 5-ci hissənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5. Xidmətin nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları”.

19. 6.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6.1. Xidmət, fəaliyyət müstəqilliyi təmin edilməklə, Nazirliyin tərkibində fəaliyyət göstərir.”.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 fevral 2020-ci il.

Share